TreeCollective logo

TreeCollective

Alt text
 • Verkenning en onderzoek

  • Wat zijn de mogelijkheden voor groen en het bestaand groen ter plaatse?
  • Welke ecosysteem-, sociale en financiële waarden gelden voor de locatie?
  • Welke vormen van eigenaarschap en onderhoud zijn er mogelijk?
  • Als er (extra) groen moet worden aangeplant: in welke staat verkeert de bodem?
 • Concept

  • We maken een schetsontwerp voor groen.
  • We bepalen focus voor de gewenste functies en waarden van groen.
  • We brengen het ecosysteem in kaart: groen in relatie tot mensen en fysieke omgeving.
 • Plan

  • We maken een business case.
  • We maken een communicatieplan.
  • We leggen in overleg met een hovenier of landschapsarchitect een beplantingsplan vast.
 • Realisatie

  • De bomen worden aangeschaft en geplant.
  • We maken bomen uniek identificeerbaar.
  • We maken boomdata online toegankelijk en inzichtelijk voor geïnteresseerden.
 • Monitoring

  • We begeleiden en plannen beheer en onderhoud.
  • We monitoren en rapporteren data en waarden.